ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ

ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ

ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ
Πλατφόρμα Πολιτών «Διαφάνεια Τώρα»

Πλατφόρμα Πολιτών «Διαφάνεια Τώρα»

02:50
Αναπαραγωγή βίντεο
Πλατφόρμα Πολιτών «Διαφάνεια Τώρα» - Μέρος 2ο

Πλατφόρμα Πολιτών «Διαφάνεια Τώρα» - Μέρος 2ο

04:27
Αναπαραγωγή βίντεο
Δαπάνες χωρίς έλεγχο για τα οχήματα του δημοσίου

Δαπάνες χωρίς έλεγχο για τα οχήματα του δημοσίου

01:40
Αναπαραγωγή βίντεο
Δηλώσεις Ν. Τορναρίτη - Σ. Κυθρεώτη 08/07/2014

Δηλώσεις Ν. Τορναρίτη - Σ. Κυθρεώτη 08/07/2014

08:19
Αναπαραγωγή βίντεο